Cách xuất hình ảnh của nội soi công nghiệp ra màn hình khác hoặc máy tính

Dòng máy nội soi với camera ở đầu thường xác nhận hình ảnh trên màn hình của thiết bị cơ bản.

Tuy nhiên, vì tín hiệu video (AV connector) có thể được xuất từ thiết bị cơ bản, vì vậy nếu màn hình có cổng video 4:3, bạn có thể kết nối bằng dây cáp video và xác nhận hình ảnh trên màn hình ngoại vi.

 

 

 

Trong trường hợp này, bạn sẽ không thể xác nhận hình ảnh trên màn hình của thiết bị cơ bản.

Nếu bạn muốn kết nối với máy tính, bạn có thể chuyển đổi tín hiệu AV thành tín hiệu USB bằng một bộ biến đổi như dưới đây.

 

 

 

 

 

Các loại nội soi công nghiệp được giới thiệu trên trang web sản phẩm của Shodensha.