CAMERA DÙNG TRONG CHÂN KHÔNG

Không thể sử dụng camera ngàm C thông thường để quan sát và giám sát trong điều kiện chân không.

 

Mặc dù không phải sản phẩm của chúng tôi nhưng có vẻ như những chiếc máy ảnh siêu chân không như chiếc dưới đây cũng đang được giảm giá.

 

超真空用カメラ