CÂN THUỶ TINH TIỆN LỢI

Nhiều loại cân thủy tinh cũng có sẵn.

Hình ảnh dưới đây là thang thủy tinh của Shodensha.

Cân kính hiệu chuẩn GS-4SQ

 

校正用ガラススケール GS-4SQ

 

Khi cân chỉnh kính hiển vi, loại lưới dễ điều chỉnh hơn so với loại màn hình chéo. Ngoài ra, sẽ thuận tiện hơn nữa khi có nhiều kích thước hình vuông để chứa các độ phóng đại khác nhau.

Cân thủy tinh được đề cập ở trên là hoàn hảo cho mục đích này.