CÁP NỐI DÀI VGA

Không có giới hạn về độ dài của cáp VGA, nhưng thường được khuyến nghị là 30 mét.

Tuy nhiên, một số loại cáp được bán trên thị trường có chiều dài 60 mét.

 

VGAケーブル

 

Ngoài ra, có đa dạng các loại cáp kéo dài được bán trên thị trường, khi sử dụng chúng thì có thể truyền tín hiệu ngay cả khi cách xa tới 300m.

 

Dưới đây là thiết bị kéo dài sử dụng cáp LAN và có thể kéo dài nhiều nhất là 300m.

 

モニタ延長期