CHÂN ĐẾ ĐỂ QUAN SÁT THUẬN LỢI CÁC VẬT THỂ LỚN

Chúng tôi có thành tích sản xuất các giá đỡ tùy chỉnh như thế này.

 

Mặc dù được vận hành thủ công nhưng cũng có thể chế tạo kiểu điện dộng

 

大型対象物が観察しやすいスタンド1

 

 

Nó đủ lớn để chứa các đồ vật có kích thước A4.

 

大型対象物が観察しやすいスタンド2

 

 

Thiết kế cho phép quan sát mọi ngóc ngách của bàn.

 

大型対象物が観察しやすいスタンド3

 

大型対象物が観察しやすいスタンド4

 

大型対象物が観察しやすいスタンド5

 

 

Cấu trúc hiển thị bên dưới cho phép bạn quan sát các khu vực sâu.

 

大型対象物が観察しやすいスタンド6

 

Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất giá đỡ đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng.