Chiếu sáng đồng trục là gì

Chiếu sáng đồng trục là một phương pháp chiếu sáng đặc biệt được tích hợp trong đường quang của ống kính.
(Có hiệu quả trong việc quan sát các vật liệu như wafer silic, mặt mạ, kim loại mài mòn và các bề mặt phản chiếu.)

 

同軸照明とは 同軸照明とは
   

 

 

「So sánh ánh sáng đồng trục với ánh sáng trực quan (như đèn vòng) sẽ cho thấy sự khác biệt trong hình ảnh thu được.」

 

ガラス板

 

Dưới đây là hình ảnh được chụp khi quay phim mẫu thử có mẫu mạ Crom trên tấm kính trong suốt (ảnh bên trái).
(chiếu sáng đồng trục)  (Chiếu sáng vòng )
同軸照明 リング照明

Vòng sáng cho cảm giác tự nhiên hơn, nhưng với độ phản chiếu cao của lớp Crom, sự tương phản giữa phần kính và mẫu được mạ là rõ nét hơn khi sử dụng ánh sáng đồng trục. Tùy theo nội dung kiểm tra, ánh sáng đồng trục có thể hữu ích.

Trường hợp áp dụng ánh sáng đồng trục:
Thường được áp dụng khi quan sát các bề mặt phẳng phản chiếu (như thể gương) hoặc gần giống như phản chiếu. Tăng cường sự tương phản dựa trên sự khác biệt về độ phản chiếu.

 

・Bề mặt kim loại được mạ

 

メッキされた金属面

 
(Chiếu sáng đồng trục )  (chiếu sáng vòng)
同軸照明 リング照明
   
・Mẫu trên wafer silic

 

 
(Chiếu sáng đồng trục)  (chiếu sáng vòng)
同軸照明 リング照明
   
・Các điện cực trên mặt đồng.

 

 
(chiếu sáng đồng trục)  (chiếu sáng vòng)
同軸照明 リング照明

<Đối với các trường hợp  không nên  sử dụng ánh sáng đồng trục>
Đối với các vật thể có tính phân tán cao (giấy, gỗ, nhựa được xử lý bằng cát xịt, v.v.), không có sự khác biệt về độ phản chiếu trên bề mặt xảy ra (không thay đổi cách nhìn từ bất kỳ góc nào).
Do đó, việc sử dụng ánh sáng đồng trục sẽ dẫn đến hình ảnh thiếu tương phản.
Ngoài ra, tính phân tán hoàn toàn của vật thể (theo mô hình Lambert) dẫn đến hiện tượng hot spot trên hình ảnh (hiện tượng vùng trung tâm sáng hơn).

・Một tờ giấy trắng (với chữ in màu đen)

 

 
(chiếu sáng đồng trục)  (chiếu sáng vòng)
同軸照明 リング照明