Để giảm biến dạng hình ảnh

Thấu kính viễn tâm

Ống kính viễn tâm cho phép bạn thu được hình ảnh ít bị biến dạng hơn.

Tôi đã thử nghiệm với ống kính viễn tâm RT3 và RT5 của chúng tôi.

 

 

テレセントリックレンズ RT3、RT5 Ống kính viễn tâm RT3, RT5
Gắn nó vào máy ảnh USB.
Tôi đã chụp ảnh cân kính.
テレセントリックレンズ RT3 テレセントリックレンズ RT5で撮影
chụp ảnh bằng Ống kính viễn tâm RT3 chụp ảnh bằng ống kính viễn tâm RT5
Bạn có thể thấy 4 góc của màn hình không hề bị biến dạng.
Đây là tính năng của ống kính viễn tâm.
 

 

 

Ông kính CCTV

Nếu bạn đang sử dụng ống kính CCTV, ống kính tele sẽ ít biến dạng hơn ống kính góc rộng.
Tôi đã thử nghiệm với ống kính tiêu cự cố định 6 mm và ống kính tiêu cự cố định 25 mm.

 

8mm 固定焦点レンズ Ống kính tiêu cự cố định 8 mm
Gắn nó vào máy ảnh USB.
Chúng tôi đã chụp ảnh giấy vẽ đồ thị.
方眼紙の四隅が歪んでいる Bạn có thể thấy bốn góc của tờ giấy biểu đồ bị méo.

 

25mm 固定焦点レンズ Ống kính tiêu cự cố định 25 mm
Gắn nó vào máy ảnh USB.
Tôi đã chụp ảnh giấy vẽ đồ thị.
方眼紙の四隅に歪みがあまり見られません。 Không có nhiều biến dạng ở bốn góc của tờ giấy vẽ đồ thị.

 

Một số ống kính macro có ít biến dạng hơn tùy thuộc vào hiệu suất của ống kính, nhưng chúng đắt hơn.

 

 

Tổng kết

Ống kính viễn tâm cho phép bạn thu được hình ảnh ít bị biến dạng hơn.
Một đặc điểm của ống kính viễn tâm là không có hiện tượng méo hình ở 4 góc màn hình.
Nếu bạn đang sử dụng ống kính CCTV, ống kính tele sẽ ít biến dạng hơn ống kính góc rộng.