ĐO KÍCH THƯỚC VỚI “KÍNH HIỂN VI PHÙ HỢP” VÀ “KÍNH HIỂN VI KHÔNG PHÙ HỢP”

Nhiều kính hiển vi trên thị trường có chức năng đo kích thước. Tuy nhiên, một số loại vẫn khó sử dụng. Khi sử dụng chức năng đo, kính hiển vi có thể được cho là phù hợp để đo kích thước nếu sở hữu hai đặc điểm sau:

(1) Ống kính zoom.

(2) Chức năng cân và chốt.

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng mục.

(1) Ống kính zoom:

Có hai loại ống kính có thể thay đổi độ phóng đại liên tục:

  • “Ống kính có độ phóng đại thay đổi” không phù hợp để đo vì tiêu cự thay đổi đáng kể khi thay đổi độ phóng đại.
  • “Ống kính zoom” phù hợp để đo vì tiêu cự của nó gần như giữ nguyên ngay cả khi thay đổi độ phóng đại.
(Độ phóng đại tối đa)  

(Độ phóng đại tối thiểu)

寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ01   寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ02

 

<Phù hợp để đo lường> Ống kính zoom (trừ dòng SG của chúng tôi)

(Độ phóng đại tối đa)  

(Độ phóng đại tối thiểu)

寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ03   寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ04

(2) Chức năng cân và chốt:

Khi đo kích thước, khả năng tái tạo các điều kiện là rất quan trọng. Nếu độ phóng đại quang học (thang đo) được đánh dấu trên ống kính và mỗi thang đo có chức năng chốt thì sự khác biệt giữa các người vận hành được loại bỏ và khả năng tái lập được duy trì.

 

<Không phù hợp để đo lường> Các sản phẩm không có chức năng cân và chốt

 

Dòng kính hiển vi giá thấp (dòng sG)

 

Kính hiển vi độ phóng đại thấp (dòng LRS)

Kính hiển vi độ phóng đại cao (dòng LRA)

寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ05   寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ06

 

<Phù hợp để đo lường> Tất cả các dòng sản phẩm khác đều có chức năng cân và chốt.

寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ07

 

(Lưu ý) Nếu bạn muốn đo bằng kính hiển vi có độ phóng đại thấp như đã đề cập ở trên, “kính hiển vi có độ phóng đại thấp” (dòng LRS) của chúng tôi không phù hợp để đo kích thước (Vì không thể đạt được độ tái lập). Mặc dù độ phóng đại không thể được hạ thấp bằng dòng LRS, nhưng nếu bạn gắn “ống kính phụ 0,5x” vào dòng TG, nó có thể được sử dụng như một kính hiển vi có độ phóng đại thấp để tái tạo.

 

Dòng TG   Ống kính phụ 0.5X
USBマイクロスコープ 寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ09

Kính hiển vi TG500CS

 

 

Ống kính phụ trên 0.5X

Mặc dù không thể đạt được độ phóng đại thấp của dòng LRS, dòng TG có thể duy trì trường nhìn rộng bằng hai đồng xu và thực hiện các phép đo với độ tái lập cao.

 

寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ10