DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG LỖ CHÂN MÁY (VÍT 1/4 INCH)

Lỗ chân máy có đa dạng tính linh hoạt ngay không chỉ với máy ảnh.

 

Ánh sáng nhấp nháy hiển thị bên dưới có lỗ chân máy.

 

三脚穴 三脚穴
   

 

Tất nhiên, nó có thể được cố định vào chân máy ảnh.

カメラの三脚には固定

Hơn nữa, chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều loại thiết bị cố định khác nhau sử dụng lỗ chân máy.

 

■ Một thiết bị cố định có cánh tay (ống xếp) linh hoạt có thể được kẹp vào cạnh bàn.
フレキシブルアーム(蛇腹)タイプの固定具

 

■ Ngoài ra còn có các vật cố định có hình dạng độc đáo có thể được buộc lại với nhau và lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào.

変わった固定具 変わった固定具
   

 

■ Một giá đỡ có cánh tay 3D để cố định các cạnh của chúng ta.

 

3Dアーム付きエッジ固定スタンド

 

■ Nó cũng có thể được gắn vào Easy Arm của chúng tôi.

 

イージーアーム イージーアーム
Nó có một cánh tay với ba khớp có thể di chuyển tự do.  
   
イージーアーム(バーLED・カメラ・モニタ用)KA-N Easy arm (cho thanh LED, camera, màn hình) KA-N