GIÁ ĐỠ CAMERA CÓ THỂ SỬ DỤNG TẠI CHỖ

1.Cánh tay có khớp nối dày với chân đế từ

 

現場で使えるカメラスタンド

 

2.Đế camera cỡ nhỏ có cánh tay 3D

Gắn thanh đỡ và thanh ngang vào đế 5,5Kg.
Chân đế đóng vai trò như một quả nặng giúp đứng vững ngay cả khi thanh ngang dài.

 

現場で使えるカメラスタンド

 

3.Chân đế camera cố định có cánh tay 3D

Thanh ngang trên cạnh cố định

 

現場で使えるカメラスタンド

 

4.Cánh tay nhiều khới nối với cạnh cố định

現場で使えるカメラスタンド