Giá đỡ Camera gắn cánh tay 3D GR-STD2

カメラスタンド

main_02_1

Thích hợp với đối tượng quan sát có kích thước lớn.
Có thể quan sát từ nhiều góc độ khác nhau.

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
GR-STD2

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ