KHI SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐO CHIỀU DÀI CỦA KÍNH HIỂN VI ĐỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Bài viết này trình bày những điểm chính, cách sử dụng và các mẫu kính hiển vi được khuyến nghị để sử dụng khả năng đo của kính hiển vi trong kiểm soát chất lượng.

Điểm cần lưu ý 

Mặc dù một số kính hiển vi được trang bị khả năng đo lường,
Tuy nhiên, việc sử dụng chúng có thể gặp khó khăn do hai vấn đề sau:

 

(1) Bản thân kính hiển vi có thể không phải là dụng cụ đo lường đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc.

(2) Ngoại trừ các model hiệu suất cao, việc hiệu chuẩn phải được thực hiện bởi người dùng cuối.

(Điều này có thể dẫn đến sai sót do thao tác của người dùng.)

 

Phương pháp sử dụng 

Khi được sử dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng, sẽ không có vấn đề gì nếu thực hiện hiệu chuẩn nội bộ.

Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy, tiêu chuẩn tham chiếu được sử dụng cần phải được làm rõ.

 

Tóm lại, việc sử dụng là khả thi nếu đáp ứng được ba điều kiện sau.

 

・Chọn kính hiển vi có độ tái lập cao.

・Đã có sẵn tiêu chuẩn tham chiếu có thể xác nhận độ chính xác của kính hiển vi đã chọn.

・Công ty sở hữu một tiêu chuẩn tham chiếu có thể truy nguyên.

 

Các công ty được chứng nhận ISO 9001 cũng sử dụng các tiêu chuẩn này.

 

Kính hiển vi được khuyên dùng

Để sử dụng các chức năng đo chiều dài trong kiểm soát chất lượng, chúng tôi khuyên dùng

kính hiển vi dòng CT200HD

 

 

◆Sử dụng hệ thống khóa liên động cho ống kính và máy ảnh, điều hiếm thấy ở các mẫu máy tầm trung

Dữ liệu từ ống kính được truyền tới máy ảnh và dữ liệu hiệu chỉnh tích hợp sẽ tự động được sử dụng.

・Người dùng không cần điều chỉnh

・Không có sự khác biệt về giá trị đo do thao tác của người dùng

 

◆ Cân thủy tinh đặc biệt để xác nhận độ chính xác cũng có sẵn dưới dạng tùy chọn.

Chúng tôi có thể cung cấp chứng chỉ hiệu chuẩn và báo cáo thử nghiệm cho cân thủy tinh (có tính phí).

校正証明書1   校正証明書2