KÍNH HIỂN VI SỬ DỤNG ỐNG KÍNH MÁY ẢNH SLR

Gắn vật kính của kính hiển vi M26 vào đầu ống kính viễn vọng của Nikon (f=300mm) kết hợp với Step Down Ring

 

ステップダウンリングを組みあわせてM26の顕微鏡用対物レンズを取り付け

 

Bạn có thể tạo ảnh và nhìn thấy hình ảnh rõ ràng.
Nút xoay điều chỉnh khoảng cách ở phía ống kính là mức điều chỉnh tốt.

取付例

 

 

Chiếu một thang kính cao độ 0,2mm. 

Có thể đảm bảo trường nhìn ngang 0,4 mm và độ phóng đại khoảng 800 đến 1000 lần.

0.2mmピッチのガラススケールを映してみます

 

 

Ngoài ra, phương pháp này cũng có thể được sử dụng với ống kính tiêu chuẩn (f = khoảng 50 mm).

Vì độ phóng đại giảm nên cũng có thể sử dụng chiếu sáng vòng.

標準レンズ(f=50mm程度)でもこの方法は使えます

Tiêu cự khoảng 40 mm.
Tiêu cự ngắn hơn so với kính hiển vi chuyên dụng.