KÍNH HIỂN VI SỬ DỤNG ỐNG KÍNH PHẢN XẠ ĐƠN

Gắn vật kính của kính hiển vi M26 vào đầu ống kính chụp ảnh xa của Nikon (f = 300mm) bằng vòng giảm dần.

 

ステップダウンリングを組みあわせてM26の顕微鏡用対物レンズを取り付け

 

Bạn có thể tạo thành một hình ảnh và nhìn thấy nó rõ ràng.
Nút xoay điều chỉnh khoảng cách ở phía ống kính là mức điều chỉnh tốt.

取付例

Hãy chiếu một thang kính có độ cao 0,2mm, trường nhìn ngang 0,4mm để có thể đảm bảo độ phóng đại khoảng 800 đến 1000 lần.

0.2mmピッチのガラススケールを映してみます

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này với ống kính tiêu chuẩn (f=50mm). Vì độ phóng đại giảm nên cũng có thể sử dụng ánh sáng vòng.

標準レンズ(f=50mm程度)でもこの方法は使えます

Tiêu cự khoảng 40mm.
Tiêu cự ngắn hơn kính hiển vi chuyên dụng.