KỸ THUẬT QUAN SÁT HUỲNH QUANG LÀ GÌ?

Quan sát huỳnh quang là kỹ thuật sử dụng thuốc nhuộm huỳnh quang và protein huỳnh quang để làm nổi bật và ghi lại hình ảnh khu vực quan tâm.
Khi ánh sáng cụ thể (ánh sáng kích thích) được chiếu vào các phân tử của một chất, năng lượng ánh sáng bị hấp thụ và các electron bên trong bị kích thích.
Sau đó, trong quá trình quay trở lại trạng thái cơ bản ban đầu, người ta áp dụng một hiện tượng gọi là huỳnh quang phát ra ánh sáng.

Hiện tượng huỳnh quang dẫn đến sự phát xạ ánh sáng rất yếu.

Máy ảnh tiêu chuẩn không đủ nhạy để chụp ảnh.

Một camera đặc biệt, thường là camera CCD được làm mát có độ nhạy cao, được sử dụng.

Máy ảnh CCD làm mát

Ngay cả khi không có ánh sáng đầu vào, tín hiệu gọi là “dòng tối” vẫn được tạo ra bên trong CCD, gây ra nhiễu. Dòng điện tối này tăng khi nhiệt độ phần tử tăng, nhưng nó có thể được giữ ở mức thấp bằng cách làm mát nó. CCD được làm mát sẽ triệt tiêu dòng điện tối bằng cách làm mát CCD, cho phép tạo ảnh có độ nhạy cao với ít nhiễu hơn. Thích hợp để quan sát ánh sáng yếu như quan sát trường tối và quan sát huỳnh quang.

Máy ảnh CMOS có độ nhạy cao

Gần đây, hiệu suất của camera CMOS đã được cải thiện và có nhiều trường hợp camera CMOS có độ nhạy cao được sử dụng để quan sát huỳnh quang.