LƯỢNG ẢNH LƯU TRỮ ĐƯỢC CỦA ĐẦU GHI VIDEO GRAV-1

Đầu ghi video GRAV-1 của chúng tôi cung cấp có khả năng lưu dữ liệu video bằng bộ nhớ USB.

 

Thiết bị này hỗ trợ bộ nhớ USB có dung lượng lên tới 32GB và sử dụng định dạng FAT32. Có thể lưu tập tin hình ảnh ở định dạng jpeg hoặc bitmap. Đặc biệt trong trường hợp định dạng jpeg, kích thước tệp cho mỗi hình ảnh là khoảng 100KB.

 

Về mặt lý thuyết, bạn có thể lưu trữ tới 320.000 hình ảnh.

 

Tuy nhiên, định dạng FAT32 có giới hạn về số lượng tệp và số lượng tệp tối đa có thể được lưu trữ trong thư mục gốc là khoảng 65.000.

Kết quả là, ngay cả khi có đủ dung lượng lưu trữ, số lượng hình ảnh có thể lưu vẫn bị giới hạn ở mức 65.000.

 

ビデオレコーダー GRAV-1

 

Để giải quyết vấn đề này, GR-AV1 tự động tạo ba thư mục và lưu tệp theo thứ tự trong các thư mục này.

Tuy nhiên, không thể thay đổi cấu trúc thư mục và do đó vẫn phải tuân theo các giới hạn về số lượng tệp đã đề cập ở trên.