Muốn lập trình máy ảnh UVC công nghiệp của chúng tôi bằng Python

Python (パイソン) là một loại ngôn ngữ lập trình có các đặc điểm như sau:

1. Cú pháp đơn giản: Cú pháp của Python rất đơn giản và dễ đọc, giúp người mới học lập trình cũng có thể dễ dàng tiếp cận.

2. Thư viện phong phú: Python có một loạt các thư viện phong phú, cho phép thực hiện các tác vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau một cách dễ dàng.

3. Đa nền tảng: Python chạy trên nhiều nền tảng như Windows, Linux, v.v.

4. Mã nguồn mở: Python là mã nguồn mở và miễn phí sử dụng, cho phép bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.

5. Sử dụng đa dạng: Python phù hợp với nhiều ứng dụng như phát triển web, phân tích dữ liệu, học máy, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, phát triển game, v.v.

Vì những lý do này, Python hiện đang được sử dụng rộng rãi từ người mới học lập trình đến các nhà phát triển chuyên nghiệp.