PHƯƠNG PHÁP LÀM ĐƯỜNG VIỀN CỦA ẢNH RÕ RÀNG HƠN

Có một số camera USB mang chức năng nhận dạng viền ảnh, thế nhưng lần này chúng tôi sẽ giới thiệu về phương pháp xử lý hình ảnh.

 

Có một phương pháp gọi là Unsharp Mask (USM).
Dù Photoshop có chức năng này nhưng một số phần mềm khác cũng có chức năng này.
USM là một loại bộ lọc làm đậm về màu sắc giữa các pixel cấu tạo nên hình ảnh.

 

Hình ảnh trước khi áp dụng Unsharp Mask アンシャープマスクをかける前の映像

 

Hình ảnh sau khi áp dụng Unsharp Mask アンシャープマスクをかけた映像

 

Làm sắc nét hình ảnh có tổng thể khá mờ.
Đây là bộ lọc có chức năng làm nổi bật đường viền của hình ảnh.

 

Ngoài ra, nếu cách sử dụng phần mềm xử lý hình ảnh thời gian thực REAL Effect của công ty chúng tôi, bạn có thể vừa xử lý nâng cao đường viền đến mức yêu cầu vừa xem hình ảnh trực tiếp.

 

リアルタイム画像処理ソフト REAL Effec