Phần mềm

Phần mềm được phát triển bởi Shodensha

 

Customize phần mềm của Shodensha Chế tạo thiết bị cho kiểm tra ngoại quan Only one
Chụp tín hiệu Trigger
Hiển thị đa màn hình
Ghi âm trong thời gian dài
Giám sát thiết bị, v.v.
Máy kiểm tra bề mặt kính
Máy kiểm tra hình dạng hình trụ
Máy kiểm tra tấm phẳng
Máy kiểm tra đường ống, v.v.
Chi tiết phần mềm tại đây Ví dụ những phát triển khác tại đây