Sự khác biệt về cách nhìn của hình ảnh do các loại chiếu sáng khác nhau.

<Chiếu sáng vòng>

Nhìn tự nhiên nhất. (Tôi nghĩ nó gần giống với trạng thái nhìn bằng mắt người.)

リング照明

 

Chi tiết về chiếu sáng vòng có thể tham khảo tại đây.

リング照明の見え方
   

<Chiếu sáng đồng trục>

Khi quan sát vật phản xạ (như kim loại), màu trắng và đen có thể bị đảo ngược tùy theo điều kiện.

同軸照明

 

Chi tiết về chiếu sáng vòng có thể tham khảo tại đây.

同軸照明の見え方
 
   

<Chiếu sáng góc thấp>

Các cạnh trở nên rõ nét và được nhấn mạnh. Hình ảnh trông giống như trong quan sát trường tối.
(Xin tham khảo “Quan sát trường tối”)

ローアングル照明

 

Chi tiết về chiếu sáng góc thấp có thể tham khảo tại đây.

ローアングル照明の見え方