TĂNG ĐỘ PHÂN GIẢI (ĐỐI VỚI MICROSCOPE VIDEO)

Rất khó để tăng độ phân giải bằng kính hiển vi video.

Điều này là do độ phân giải tín hiệu video bị  hạn chế.

 

Các cách có thể cải thiện độ phân giải là

1.Phương pháp sử dụng tín hiệu full HD

2.Phương pháp sử dụng tín hiệu RGB analog

 

テレビの裏

 

Chúng tôi cung cấp kính hiển vi có độ phân giải cao đầy đủ tương thích với tín hiệu chất lượng cao. Kính hiển vi này duy trì chuyển động mượt mà của kính hiển vi video trong khi vẫn đạt được độ phân giải cao. Loại này không cần PC và có thể kết nối trực tiếp với màn hình.

Các phương thức tín hiệu và hình dạng thiết bị đầu cuối như video, chất lượng cao và RGB tương tự thì đa dạng, vì vậy cần chú ý khi sử dụng chúng.

 

 

ビデオマイクロスコープ  Các loại kính hiển vi video khác
ハイビジョンマイクロスコープ  Các loại kính hiển vi độ nét cao khác