THIẾT BỊ GHI ẢNH TRƯỚC VÀ SAU TRIGGER

■QUAY LẠI MÁY GHI ÂM

Một thiết bị có thể ghi lại hình ảnh trước khi sự kiện xảy ra được gọi là thiết bị ghi.

Các hình ảnh bên dưới có thể được lưu trước và sau khi tín hiệu kích hoạt bên ngoài được đưa vào.
Bạn cũng có thể trích xuất những hình ảnh bạn cần dưới dạng hình ảnh tĩnh.

 

スキップバックレコーダー

 

 

■CAMERA USB + PHẦN MỀM

Ngoài ra, nếu bạn có thể sử dụng PC mà không cần sử dụng thiết bị như vậy, bạn có thể quay video trước và sau khi trigger xảy ra bằng cách sử dụng camera USB hoặc camera GigE và phần mềm ghi ổ đĩa giám sát thiết bị.