TRƯỜNG NHÌN TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH

Khi sử dụng ống kính có cùng độ phóng đại, kích thước hình ảnh tính bằng inch càng nhỏ thì độ phóng đại càng cao và trường nhìn càng hẹp.

Xin hãy xem ảnh dưới đây.

 

Ống kính, màn hình, tiêu cự được ghi lại trong cùng điều kiện.

 

Camera 1/2 inch
Camera 1/2.5 inch
Camera 1/3 inch

Có thể thấy camera 1/3 inch có trường nhìn hẹp hơn camera 1/2 inch.

Ngoài ra, khi chọn ống kính, cần kiểm tra kích thước cảm biến hình ảnh tương thích camera.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn ống kính nhỏ hơn kích thước cảm biến hình ảnh tương thích camera vì có thể phát sinh hiện tượng gọi là hiệu ứng mờ viền.

Các vùng màu đen (vignetting) được nhìn thấy ở bốn góc của màn hình.

Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ trong việc lựa chọn ống kính và camera. Về chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.