Vật đối tượng không phù hợp với ánh sáng đồng trục

1.Các ứng dụng không phù hợp với ánh sáng đồng trục

 

(1) Vật liệu phản xạ khuếch tán (ví dụ: giấy, nhựa, sản phẩm sơn phủ vv.)

 

Ánh sáng đồng trục khi quan sát sẽ làm mất màu sắc và tạo ra hình ảnh thiếu đối phản.

 

名刺の観察

 

 

(2) Bề mặt sáng bóng nhưng có nhiều độ lồi lõm

Phần bề mặt phẳng của đối tượng sẽ phản chiếu ánh sáng, trong khi các phần khác sẽ tạo ra hình ảnh thiếu đối phản.

 

● Lá kim

 

針金

 

 

●Ôc vít

ネジ

 

 

2.Các ứng dụng phù hợp với việc sử dụng ánh sáng đồng trục

 

Ánh sáng đồng trục thích hợp cho các đối tượng có bề mặt sáng bóng và hình dạng phẳng.

Các ví dụ sau đây là phù hợp:

● Kim loại mạ điện

 

メッキした金属

 

●Silicon wafer

シリコンウェハーの観察

 

●Điện cực vàng trên tấm mạch

基板の金電極