VỀ VIỆC KÉO DÀI CÁP HDMI

Không có giới hạn về độ dài trong tiêu chuẩn HDMI, nhưng cáp kim loại thường lên tới 15m.
Hầu hết các loại cáp trên thị trường đều có chiều dài lên tới 15m.

Khi tìm kiếmcó lẽ chúng được bán cao tới khoảng 20m.HDMIケーブルの延長

 

Tuy nhiên, có nhiều loại thiết bị mở rộng khác nhau trên thị trường có thể được sử dụng để kéo dài chiều dài hơn 100m.

Dưới đây là bộ mở rộng sử dụng cáp đồng trục và cho phép mở rộng lên tới 120m.

 

モニタ延長期