GIẢI PHÁP KIỂM TRA NGOẠI QUAN AI

 

Kính gửi quí khách hàng

Shodensha xin thông báo: thứ 5 ngày 9/12/2021 chúng tôi tổ chức Hội Thảo miễn phí về:

[GIẢI PHÁP KIỂM TRA NGOẠI QUAN AI]

Các hệ thống kiểm tra ngoại quan tự động thực tế đã ứng dụng tại việt nam.

Rất hoan nghênh quí khách tham dự!

 

Chi tiết hội thảo

Thời gian: 10:00 -12:00 Thứ 5, ngày 9 tháng 12 (Bao gồm Q&A)

Trình bày: Shodensha Vietnam -Giám đốc – Obara/ Kỹ thuật viên – Phong

Phí tham gia: Miễn phí

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Hình thức tham dự: Hội thảo online bằng Microsoft Team 

 

Kế hoạch:

  1. 1. Giời thiệu về Shodensha
  2. 2. Giới thiệu sản phấm mới AI-Detector-Analysis
  3. 3. Giới thiệu ứng dụng thực tế tại việt nam
  4. 4. Giới thiệu giải pháp kiểm tra ngoại quan tự động
  5. 5. Tóm lượt
  6. 6. Hỏi đáp về ứng dụng AI

 

Nếu quí khách tham gia, vui lòng trả lời địa chỉ e-mail bên dưới với nội dung sau.

info@shodensha.com.vn  

  1. Tên công ty:
  2. Tên:
  3. Số điện thoại:
  4. Địa chỉ email:

Chúng tôi sẽ gửi link tham dự sau khi nhận thông tin từ quí vị.

 

Quí khách có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng liên hệ bên dưới.

<Thông tin liên hệ>

Shodensha Vietnam Co., Ltd.
<Ho Chi Minh>
TEL: +84(28)3911-2006  haiha@shodensha.com.vn  Ha Tran
<Hanoi>
TEL: +84(24)3200-3790  n-phong@shodensha.com.vn  Nguyen Phong

Rất hy vọng có sự tham dự của quí vị!