CÁCH CHỌN ỐNG KÍNH CCTV

Từ kích thước của đối tượng muốn chụp, có thể tìm loại ống kính cần thiết bằng tính toán.
Điều cần thiết lúc này là, kích thước cảm biến của camera, khoảng cách đến đối tượng (W.D.)
CCTV
Ví dụ、khi muốn đảm bảo tầm nhìn chiều dọc là 300mm với W.D. 1m, thì nên chọn ống kính có giá trị f khoảng bao nhiêu mm là được.(dùng camera 1/2 inch)

Camera 1/2 inch có kích thước cảm biến theo như dưới đây

撮像素子サイズ
giá trị f=(khoảng cách đến đối tượng(mm)X kích thước dọc của cảm biến(mm)/tầm nhìn chiều dọc
 =(1000mm X 4.8mm)/300mm=16mm
Nếu chọn ống kính f=16mm thì có thể đảm bảo tầm nhìn chiều dọc mong muốn
Cũng có thể tính toán tương tự với tầm nhìn chiều ngang.

Nhân tiện, cũng có thể dễ dàng tính được tầm nhìn chiều ngang.
Nếu cảm biến có dạng hình vuông thì do có tỷ lệ dọc ngang là 4:3 nên trường hợp trên thì dù không tính toán theo công thức nhưng tầm nhìn chiều ngang sẽ là 400mm.

CCTVレンズ
Công ty chúng tôi có sẵn nhiều loại ống kính CCTV. Chị tiết xin vui lòng xem tại đây.→ CCTV lens