Cánh tay 3D dùng cho Microscope TG-3D2

Chỉ cần lắp đặt vào giữa phần trụ chính và phần giữ ống kính
của giá đỡ tiêu chuẩn cho Microscope.

Khi cần thiết có thể dễ dàng trả về giá đỡ tiêu chuẩn .

 

  • Giá đỡ 3D với giá thành thấp.
  • Phát huy hiệu quả sử dụng với các vật mẫu lớn.
Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
TG-3D2

Đặc trưng sản phẩm

Đặc trưng của cánh tay 3D

So sánh giá đỡ tiêu chuẩn với cánh tay 3D
Thích hợp với những vật quan sát lớn
Quan sát ở nhiều góc độ: ví dụ 1
Quan sát ở nhiều góc độ: ví dụ 2

Ví dụ sử dụng

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ