32BIT, 64BIT, SỰ KHÁC BIỆT LÀ GÌ?

“32bit” và “64bit” đề cập đến cách bộ xử lý của máy tính (còn được gọi là CPU) xử lý thông tin. Phiên bản Windows 64 bit có thể xử lý lượng lớn bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) hiệu quả hơn hệ thống 32 bit.

Các phiên bản trước của Windows XP và Vista là 32-bit, với một số ngoại lệ nhất định, vì vậy máy ảnh chỉ tương thích với 32-bit. Tuy nhiên, bắt đầu từ Windows 7, không chỉ 32 bit mà cả 64 bit cũng trở nên phổ biến

Tuy nhiên, việc gửi tín hiệu 64 bit đến máy ảnh có phần tử chỉ hỗ trợ tối đa 32 bit sẽ không hoạt động. Điều này không thể được giải quyết bằng cách chỉ cập nhật phần mềm; bản thân thiết bị phải được thay đổi để hỗ trợ 64bit.

Hiện tại, tất cả microscope USB và camera USB chúng tôi bán đều tương thích với 64-bit.