CHÚ Ý KHI DI CHUYỂN CAMERA USB BẰNG HUB

Về cơ bản, sẽ ổn định hơn nếu bạn kết nối trực tiếp với cổng USB của PC. (Tuy nhiên, nếu nguồn điện PC của bạn yếu, HUB tự cấp nguồn có thể ổn định hơn.) Khi sử dụng HUB, cần thực hiện một số biện pháp phòng ngừa.

 

1.Xin hãy sử dụng HUB USB3.0.

  Nếu bạn sử dụng loại USB2.0 thì thường không hoạt động.  Tuy nhiên, nếu bạn điều chỉnh tốc độ đồng hồ ở phía camera, hình ảnh có thể được hiển thị.

Tuy nhiên, điều này có thể gây ra hành vi bất thường, chẳng hạn như tốc độ cực kỳ chậm hoặc hình ảnh xuất hiện trên camera có độ phân giải thấp nhưng không xuất hiện trên camera có độ phân giải cao. 

 

2.Nếu có thể, xin hãy sử dụng HUB tự cấp nguồn.

 Đặc biệt khi sử dụng máy tính xách tay, việc sử dụng nguồn điện bus USB có thể khiến nguồn điện cung cấp cho máy ảnh không đủ, dẫn đến hoạt động bất thường.

Tất nhiên, nó phụ thuộc vào công suất nguồn của PC nên nó có thể hoạt động mà không gặp vấn đề gì.

 

USB HUB

 

(Bổ sung)

Ngay cả khi bạn chọn HUB USB3.0 tự cấp nguồn, vẫn có một số HUB không có tốc độ giao tiếp của USB3.0.

(Tùy thuộc vào HUB, tốc độ liên lạc có thể giảm.) Trong trường hợp này, hoạt động bất thường có thể xảy ra, chẳng hạn như camera độ phân giải thấp hoạt động nhưng camera độ phân giải cao không hoạt động.