CÁCH XỬ LÝ TÌNH TRẠNG VIDEO BỊ TREO, TỐC ĐỘ CỰC KỲ CHẬM,…2

Trạng thái C của PC đang hoạt động, điều này có thể là nguyên nhân gây ra các triệu chứng.

 

Nói một cách đơn giản, C-State là chức năng đưa CPU vào trạng thái năng lượng thấp để tiết kiệm năng lượng.
Do đó, nguồn điện từ USB thường không đủ và khi sử dụng các thiết bị như camera USB, video có thể bị trễ và giật hình.

 

Đặc biệt trong Windows 10, C-State được kích hoạt để kéo dài tuổi thọ pin và tiết kiệm điện năng.

 

C-State khác với chế độ tiết kiệm năng lượng của gói điện.

Nếu gói điện của bạn được đặt thành Tiết kiệm năng lượng hoặc Cân bằng và sự cố vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi thay đổi thành Hiệu suất cao, bạn có thể cần phải tắt C-State.

 

C-State có thể được tắt khỏi BIOS, nhưng do mô tả BIOS khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất nên không thể chỉ định rõ ràng quy trình.

 

Liên hệ với chúng tôi trong trường hợp bạn muốn dừng C-State!