BÀN XY ĐƠN GIẢN

Nó không hẳn thực hiện được các chuyển động chi tiết giống như bàn có độ chính xác cao nhưng nó rất hữu ích cho các công việc như xác định các điểm quan sát.

Hơn nữa, so với bàn có độ chính xác cao, nó có giá cả phải chăng hơn

 

1)Bàn XY đơn giản dạng thủ công

 

Đường kính của bàn 180mm   Khoảng cách di chuyển Hướng X 180mm Hướng Y 180mm

 

手動式簡易XYテーブル

 

2)Cáp XY đơn giản kiểu quay số (bàn XY đơn giản TK100)

 

Kích thước bàn  150x190mm  Khoảng cách di chuyển Hướng X 75mm Hướng Y 55mm

 

ダイヤル式簡易XYケーブル