CÔNG CỤ MỞ RỘNG TIÊU CỰ CỦA MICROSCOPE

Tùy chọn được đưa ra là “ống kính phụ 0,5x” có thể tăng gấp đôi khoảng cách làm việc.

(Ở một số mẫu máy sẽ có trường hợp không có ống kính phụ.)

 

標準レンズ用0.5倍補助レンズ TG-0.5
Ống kính phụ 0,5x cho ống kính tiêu chuẩn TG-0,5

 

<Về sự thay đổi khoảng cách làm việc>
※Đối với ống kính tiêu chuẩn 0,5x, ống kính phụ TG-0,5

 
Không có TG-0.5 (gắn vào TG500CS)
Có TG-0.5 (gắn vào TG500CS)
Khoảng cách làm việc
90mm
160mm

 

※Khi sử dụng ống kính phụ 0,5x, khoảng cách làm việc tăng lên và khoảng cách giữa nguồn sáng và vật thể tăng lên, do đó cần có góc chiếu của đèn LED (ví dụ: LED-A2) để cố định ánh sáng đúng cách.

 

LEDアングル(LED-A2) LEDアングル(LED-A2)取付例
Góc chiếu của đèn LED(LED-A2) Ví dụ cài đặt

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.