ỐNG KÍNH PHỤ (ỐNG KÍNH CHUYỂN ĐỔI PHÍA TRƯỚC) LÀ GÌ?

Có thể điều chỉnh phóng đại bằng cách gắn nó vào phía vật thể của ống kính chính. Đồng thời, ta cũng có thể thay đổi khoảng cách làm việc (W.D.).

標準レンズ用0.5倍補助レンズ TG-0.5
Ống kính phụ 0,5x cho ống kính tiêu chuẩn
TG-0,5
 
 

 

<Sự thay đổi về độ phóng đại và tiêu cự khi sử dụng ống kính phụ 0,5x>

 
Độ phóng đại
Khoảng cách làm việc
TG500CS
25x~140x
90mm
TG500CS
Ống kính phụ 0,5x
13x~70x
150mm~160mm

 

<Sự khác biệt về hình ảnh khi gắn ống kính phụ 0,5x vào TG500CS>

TG500CS(0.5倍補助レンズなし)
TG500CS(0.5倍補助レンズ装着)
TG500CS (không có ống kính phụ 0,5x) ở độ phóng đại thấp nhất
TG500CS (đã gắn ống kính phụ 0,5x) ở độ phóng đại thấp nhất

 

Khi gắn ống kính phụ 0,5x, ta có thể quan sát thấy tầm nhìn được mở rộng.

 

※Khi sử dụng ống kính phụ 0,5x thì khoảng cách làm việc được kéo dài và khoảng cách giữa nguồn sáng và vật thể tăng lên, do đó cần điều chỉnh vị trí chiếu sáng bằng cách tận dụng góc chiếu của đèn LED.

 

LEDアングル LED-A2
LEDアングルにLEDリング照明を取り付けます
Góc chiếu của đèn LED LED-A2
Gắn đèn vòng LED vào góc chiếu đèn LED.