CÁC CÁCH SỬ DỤNG TIỆN LỢI ĐẾ MÁY ẢNH NHỎ CÓ CÁNH TAY 3D

 

Đây là loại giá đỡ dạng cánh tay được chế tạo cho kính hiển vi nhưng cũng có thể được sử dụng một như một giá đỡ độc lập.

 

3Dアーム付き 小型カメラベースの便利な使い方  Gắn máy ảnh hoặc kính lúp kỹ thuật số vào phần đầu.

 

Dễ dàng quan sát các vật thể lớn không thể gắn vào chân đế

 

3Dアーム付き 小型カメラベースの便利な使い方

 

 

3Dアーム付き 小型カメラベースの便利な使い方

 

 

 

 

 

 Đế máy ảnh nhỏ có cánh tay 3D
 GR-STD2HB