CÁCH CHỌN MÁY TÍNH KHI SỬ DỤNG NHIỀU CAMERA

Khi sử dụng nhiều camera, cần có PC hiệu suất cao.(Việc sử dụng máy tính xách tay không được đảm bảo.) Nhìn chung, khi độ phân giải và số lượng camera tăng lên thì các thông số kỹ thuật yêu cầu của PC cũng tăng lên. Dưới đây là thông số kỹ thuật được đề xuất.

 CPU:Intel Core i7, thế hệ thứ 12 trở lên (Đối với 4 camera trở lên, nên sử dụng Intel Core i9, thế hệ thứ 12 trở lên)

 RAM:16GB trở lên

Nếu bạn muốn ghi hình lâu, vui lòng cài đặt GPU như RTX 3070 ngoài các thông số kỹ thuật trên.

Nếu bạn có bốn camera trở lên, chúng tôi khuyên bạn nên thêm một bảng USB hoặc, trong trường hợp máy ảnh GigE, một bảng LAN, hãy xem xét các giới hạn băng thông. Trường hợp bốn camera trở lên, chúng tôi khuyên bạn nên thêm card USB hoặc, trong trường hợp máy ảnh GigE, card LAN, hãy xem xét các giới hạn băng thông.

Ngoài ra, dung lượng lưu trữ cần thiết sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ phân giải của máy ảnh, khung hình/ giây và thời gian ghi. Dưới đây là ước tính thời gian lưu trữ của mỗi camera khi sử dụng 1TB dung lượng lưu trữ.

 

1TB SSD

400.000 pixel 30 khung hình/ giây Nén 160h
Không nén 6h45min
1,3 triệu pixel 30 khung hình/ giây Nén 48h
Không nén 2h
5 triệu điểm ảnh 30 khung hình/ giây Nén 11h
Không nén 28min

 

 

※ Trường hợp 2 camera thì khoảng 1/2 thời gian, trường hợp 4 camera thì khoảng 1/4 thời gian. Khi thực hiện ghi nén, có thể đảm bảo đủ tốc độ ghi bằng ổ cứng tùy thuộc vào số lượng camera và khung hình/ giây.