Cách chọn UVC camera

Tại công ty chúng tôi, chúng tôi có 2 loại camera UVC chính.

Về dòng DN:
Camera dòng DN là loại cao cấp hơn so với camera UVC thông thường.
Có hai điểm chính làm nổi bật loại này.

1. Đầu vào Trigger:
Camera UVC với đầu vào Trigger là loại rất hiếm, nhưng trong trường hợp camera USB công nghiệp, đầu vào Trigger là phổ biến. Chúng tôi đã thêm tính năng này để đáp ứng nhu cầu sử dụng camera UVC như một camera công nghiệp.

2. Bộ công cụ đi kèm cho việc ghi nhớ các giá trị cài đặt của camera như cân bằng trắng:
Camera UVC thường được cài đặt tự động về độ sáng và màu sắc cơ bản và không thể điều chỉnh được. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ công cụ này cho phép bạn điều chỉnh và lưu trữ cài đặt.