Mặc dù iControl hoạt động chính xác nhưng không thể tìm thấy camera từ phần mềm ứng dụng.

Nếu bạn gặp phải vấn đề này trên phiên bản Windows 64-bit, hãy thử thực hiện các bước sau với tài khoản có quyền quản trị:

1) Tải xuống tệp từ liên kết sau:
[https://www.shodensha-inc.co.jp/downloadsoftware/VC_redist.x64.exe](https://www.shodensha-inc.co.jp/downloadsoftware/VC_redist.x64.exe)

2) Chạy tệp VC_redist.x64.exe đã tải về. Trong màn hình đầu tiên, đánh dấu vào ô “Đồng ý” và nhấp vào [Cài đặt]. Không cần đánh dấu vào ô “Gửi phản hồi”. Kết thúc quá trình bằng cách nhấp vào [Hoàn tất].

3) Nhấp chuột phải vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái của màn hình và chọn Command Prompt (Admin). Đối với Windows 7, bạn đi đến “All Programs” → “Accessories” → chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as administrator.

4) Khi cửa sổ Account Control xuất hiện, nhấp vào [Có].

5) Trong cửa sổ Command Prompt đen, nhập dòng lệnh sau và nhấn Enter để thực thi:
“`
regsvr32 netccam64.ax
“`

6) Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện nói rằng “DllRegisterServer in netccam64.ax succeeded”, nhấp vào [OK], sau đó đóng cửa sổ Command Prompt.

7) Khởi động lại máy tính của bạn.