Khi sử dụng tài khoản không có quyền quản trị, phần mềm sử dụng DirectShow không thể tìm thấy camera.

Nếu bạn đã cài đặt driver trên tài khoản không có quyền quản trị và DirectShow Source Filter không được kích hoạt, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để kích hoạt DirectShow Source Filter:

 

1) Đăng nhập lại với tài khoản có quyền quản trị.

 

2) Kết nối camera và đợi cho đến khi driver được tích hợp hoàn toàn. Điều quan trọng là sau khi cài đặt driver, bạn phải kết nối camera ít nhất một lần với tài khoản có quyền quản trị.

 

3) Khởi động lại Windows.

 

4) Sau khi khởi động lại, đăng nhập lại với tài khoản có quyền quản trị. Lúc này, DirectShow Source Filter sẽ được kích hoạt.

 

Thực hiện xong các bước này, DirectShow Source Filter sẽ có thể sử dụng được ngay cả trên tài khoản không có quyền quản trị.