CÁCH CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU VIDEO SANG USB

Tín hiệu video là phương thức truyền video được sử dụng rộng rãi và có nhiều thiết bị bên ngoài có sẵn trên thị trường.

Có đa dạng các bộ chuyển đổi USB khác nhau, nhiều loại không cần nguồn điện, nhỏ gọn và giá thành thấp.

 

 

ビデオ信号外部機器

 

Đối với tín hiệu video (tiêu chuẩn NTSC), tổng số dòng quét là 525.

Độ phân giải khi chuyển sang USB thường là 640 x 480 (khoảng 300.000 pixel).

Camera USB hiện đại có độ phân giải tiêu chuẩn tính bằng megapixel và so với các camera này, độ phân giải của tín hiệu video thấp hơn một chút.

Tuy nhiên, vì tốc độ khung hình nhanh và kích thước dữ liệu nhỏ nên nó phù hợp để quay video.