GIỚI THIỆU VỀ DÂY NỐI DÀI CÁP VIDEO

Không có quy định rõ ràng nào đối với cáp video cũng như đối với cáp USB.

 

Đối với tín hiệu video, độ dài tối ưu là khoảng 10 m khi sử dụng dây chốt thông thường (đầu cuối RCA).

 

Khi sử dụng cáp đồng trục (thiết bị đầu cuối BNC), sự suy giảm tín hiệu hầu như không thể nhận thấy ngay cả ở độ dài từ 100 đến 200 mét.

 

Nếu bạn thích sử dụng đầu cuối RCA, trên thị trường có sẵn các sản phẩm sử dụng đầu cuối RCA và cáp đồng trục.

 

同軸ケーブル