CÁCH DI CHUYỂN CAMERA ĐỘ PHÂN GIẢI CAO KHÔNG DÂY

Máy thu phát không dây HDMI đang được bán trên thị trường với mức giá tương đối thấp.

 

ワイヤレスHDMI送受信機

 

Lần này, sau khi mua thiết bị được đề cập trên thì kết nối nó với camera HDMI của chúng tôi để kiểm tra hoạt động của nó.
Bộ thu phát có kích thước bằng hộp đựng thuốc lá.

 

送信機、受信機   Vì mỗi máy phát và máy thu đều yêu cầu nguồn điện nên chúng tôi nghĩ sẽ không có nhiều thay đổi về khả năng tiết kiệm dây dẫn.
     
遅延や色劣化も無く、映像を表示   Hình ảnh có thể được hiển thị mà không bị trễ hoặc giảm màu sắc.
     
メニュー表示も問題なく、カメラ調整も問題ありません   Không có vấn đề gì với việc hiển thị danh mục và điều chỉnh camera.
     

 

Xin lưu ý rằng đây chỉ là phần giới thiệu và không đảm bảo hoạt động của tất cả các bộ thu phát không dây HDMI.