CÁCH LƯU HÌNH ẢNH BẰNG CHẾ ĐỘ KÍCH HOẠT BÊN NGOÀI (PLC,…)

Máy ảnh độ phân giải cao của Shodensha có đầu kích hoạt bên ngoài và tương thích với bộ kích hoạt bên ngoài.

Máy ảnh độ phân giải cao của Shodensha có đầu kích hoạt bên ngoài và tương thích với bộ kích hoạt bên ngoài.
(※Một số mục có thể không được hỗ trợ)

 

Kết nối cáp mở rộng thay vì bản phát hành tiêu chuẩn.

 

延長ケーブル

 

Việc rút ngắn dây màu trắng và dây bảo vệ sẽ kích hoạt chế độ lưu.

Đường màu đỏ là “không dùng đến”.

 

白線とシールド線を短絡すると保存のトリガーがかかります