TIỀM NĂNG CỦA KÍNH LÚP ĐIỆN TỬ 4K

1. Tầm nhìn rộng

 

(Tầm nhìn cơ bản) (Thu phóng kỹ thuật số 3x)
4Kデジタルルーペ
   
4Kデジタルルーペ
   

 

 

 

 

2.Dễ dàng phóng to trong tầm tay bạn

 
   
Phóng to bằng thao tác chuột 4Kデジタルルーペ
   

 

 

 

 

3.Điều chỉnh độ sâu trường ảnh ・Duy trì độ sâu trường ảnh khi phóng to

   
Bằng cách thu hẹp khẩu độ, có thể tập trung ở những chênh lệch độ cao khoảng 10 mm.   4Kデジタルルーペ
   
■Điều chỉnh độ sâu trường ảnh  
4Kデジタルルーペ
   
■Thu phóng trong khi vẫn duy trì độ sâu trường ảnh  
(Tầm nhìn cơ bản) (Thu phóng kỹ thuật số 3x)
4Kデジタルルーペ

 

 

■Cấu hình thiết bị

 

4Kデジタルルーペ

 

 

 

 

Kính lúp kỹ thuật số 4K (Loại quan sát cải tiến lỗ hổng) 4K-0207-120MM