CÁCH ĐO KÍCH THƯỚC VÀ GÓC

Có hai phương pháp: đo thủ công và đo tự động.

 

1.Cách đo kích thước và góc bằng tay

 

<Phần mềm đo xử lý ảnh hiệu suất cao MFship>

 

 

高機能画像処理計測ソフトウェア MF Ship  

Phần mềm đo xử lý ảnh hiệu suất cao

MF Ship

[Mục đo]

Khoảng cách giữa hai điểm

Góc

Đường kính vòng tròn Khoảng cách giữa hai vòng tròn

Đường vuông góc

Diện tích đa giác

 

2.Cách tự động hóa hoàn toàn các phép đo

 

 

 

<Phần mềm kiểm tra trực quan tự động loại kiểm tra mẫu (loại dựa trên quy tắc) EI710>

 

 

パターンチェック型(ルールベース型)自動外観検査ソフトウェアEI710  

Phần mềm kiểm tra trực quan tự động loại kiểm tra mẫu (loại dựa trên quy tắc) EI 710 Đăng ký hình ảnh của các sản phẩm không bị lỗi làm ảnh chính.

Đây là phần mềm kiểm tra hình ảnh giúp phát hiện các bộ phận có kích thước và góc độ khác nhau từ hình ảnh kiểm tra.

 

 

 

 

Bản đánh giá miễn phí của cả MF Ship và EI 710 đều có sẵn, vì vậy vui lòng gọi cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để biết chi tiết.