CÁCH GHI HÌNH BẰNG TÍN HIỆU TỪ BÊN NGOÀI (TÍN HIỆU KÍCH HOẠT)

Dòng CS camera USB và dòng camera GigE EG của chúng tôi được trang bị đầu vào tín hiệu bên ngoài để có thể lưu hình ảnh từ tín hiệu ở bên ngoài.
(Cần có cáp kích hoạt tùy chọn để nhập tín hiệu.)

 

Tuy nhiên, phần mềm tiêu chuẩn không có chức năng lưu từ tín hiệu bên ngoài nên bạn sẽ cần sử dụng phần mềm tùy chọn hoặc tạo chương trình bằng SDK đi kèm.

 

Có hai loại phần mềm tùy chọn chính giúp lưu ảnh tĩnh bằng cách nhập tín hiệu bên ngoài.

Sự khác biệt chính là giữa các loại luôn hiển thị hình ảnh trực tiếp trong khi chờ tín hiệu bên ngoài và các loại không hiển thị hình ảnh trực tiếp trong khi chờ tín hiệu bên ngoài mà thay vào đó hiển thị hình ảnh tĩnh được lưu bằng tín hiệu gần đây nhất.

 

Ưu điểm của kiểu hiển thị trực tiếp liên tục là có thể xem hình ảnh mọi lúc.Ngược lại, không thể kiểm tra ảnh đã lưu trừ khi bạn truy cập vào thư mục lưu.

 

Loại hiển thị trực tiếp liên tục HiTriggerQ

 

Ưu điểm của kiểu hiển thị hình ảnh tĩnh được lưu bằng tín hiệu gần đây nhất là bạn luôn có thể kiểm tra xem hình ảnh đã được lưu chính xác hay chưa.

Ngược lại, nếu muốn xem video trực tiếp, bạn cần hủy trạng thái chờ tín hiệu bên ngoài.

 

Loại lưu trữ ảnh tĩnh được lưu cùng với tín hiệu gần đây nhất HiTriggerF Pro

 

Nếu bạn muốn lập trình nó, vui lòng sử dụng SDK nằm trong thư mục cài đặt trình điều khiển của máy ảnh.

 

ドライバーインストールフォルダにあるSDKをご活用ください

 

Nếu bạn muốn lưu hình ảnh bằng bộ kích hoạt bên ngoài trên máy ảnh không có đầu vào tín hiệu bên ngoài, bạn cũng có thể sử dụng hộp nhập liệu làm sẵn,… để gọi phím tắt phần mềm bên ngoài và lưu hình ảnh.