CÁCH KẾT NỐI MÁY ẢNH VỚI ỐNG NHÓM MỘT MẮT (KÍNH HIỂN VI)

Có nhiều loại ống nhòm một mắt.
Một số có thấu kính thị kính có thể tháo rời, trong khi một số khác thì không.

■Nếu không thể tháo thấu kính thị kính
Đường kính thị kính từ φ30mm đến φ32mm và được làm bằng vật liệu cứng như nhựa

 

接眼部のレンズが外せない場合

 

Bạn có thể gắn máy ảnh bằng cách kết nối ống kính chuyển đổi như bên dưới với phần thị kính.

 

アダプタレンズをアイピース部分の接続

 

可変倍率カメラアダプタレンズ BA-A1835 Bộ chuyển đổi ống kính máy ảnh có độ phóng đại có thể thay đổi BA-A1835
   
カメラアダプタレンズ BA-A35 Bộ chuyển đổi ống kính máy ảnh BA-A35

 

■Khi có thể tháo thấu kính thị kính
Khi đường kính trong của trụ thẳng sau khi tháo thị kính là 23,2 mm (tiêu chuẩn JIS)

 

接眼部のレンズが外せる場合

 

Bạn có thể kết nối máy ảnh ngàm C bằng cách tháo thị kính và lắp ống kính chuyển tiếp vào vị trí của nó như minh họa bên dưới.

 

リレーレンズを挿入するとCマウトカメラの接続が可能