CÁCH PHÂN CỰC KÍNH HIỂN VI CHIẾU SÁNG ĐỒNG TRỤC

Gắn bộ phận  bộ lọc phân cực vào phía phát sáng.

 

偏光フィルタ装着ユニット

 

Ở phía đầu vào ánh sáng, hãy sử dụng bộ lọc phân cực MIDOPT (được gắn bên trong ngàm C).

(Nó sẽ được gắn bên trong camera như hình bên dưới.)

 

偏光フィルター(Cマウントの内部に装着)

 

Bộ lọc ở phía phát sáng có thể xoay được, cho phép quan sát ánh sáng phân cực.