CÁCH LÀM GIÁ ĐỠ CAMERA ĐƠN GIẢN

Dưới đây là các chốt điều chỉnh giới hạn trên và dưới cho giá đỡ máy ảnh của chúng tôi.

 

Thanh điều chỉnh giá đỡ máy ảnh của chúng tôi có cấu trúc như sau

   

 

 

 

 

Khoảng cách 27mm
Được cố định bằng 2 ốc vít M4.
Nếu loại bỏ phần này và gắn công cụ cố định gốc vào phần đầu, thì sẽ trở thành thanh điều chỉnh ban đầu.

   
Dưới đây là các sản phẩm chúng tôi đã sản xuất theo kích thước ống kính khách hàng yêu cầu.
Chúng tôi cũng nhận sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
   
Phần đầu được cố định bằng vít M3 khoảng cách 27mm.