GIÁ ĐỠ CAMERA CÓ THỂ SỬ DỤNG TẠI CHỖ

1.Chân đế từ có cánh tay khớp nối dày

 

現場で使えるカメラスタンド

 

 

2.Đế camera cỡ nhỏ có cánh tay 3D 

Gắn thanh đỡ và thanh ngang vào đế 5,5Kg.
Chân đế đóng vai trò trọng lượng nên đứng vững ngay cả khi thanh ngang dài.

 

現場で使えるカメラスタンド

 

3.Chân đế camera cạnh cố định có cánh tay 3D

Thanh ngang trên cạnh cố định

 

現場で使えるカメラスタンド

 

4.Cánh tay có khớp nối với cạnh cố định

 

現場で使えるカメラスタンド